За нас

БММК е основан заради подобрување на односите, соработка од секаков вид и зближување на младите од Република Македонија и Република Бугарија.

Здружението ќе соработува со организации, здруженија, фондации и институции од Македонија, Бугарија и други земји и членува во асоцијации во двете држави и странство согласно Уставот и Законот на РМ.