За нас

БММК се създаде с цел подобряване на отношенията, взаимно сътрудничество и сближаване на младите хора от Република Македония и Република България.

Сдружението ще си сътрудничи с организации, сдружения, фондации и институции от Македония, България и други държави, а също така ще членува в съответни асоциации в тези и в трети държави, съгласно Устава и законите в Р Македония.